• Public Value

Public Value by moio.care

Public Value is de waarde die een organisatie levert aan een samenleving. Vrij ondernemerschap moet niet alleen worden gerechtvaardigd door goed ondernemerschap, maar ook door sociale voordelen. In principe kan elke organisatie op zeer verschillende manieren waarden voor de maatschappij creëren, ook al zijn ze winstgericht of concurrerend.

De theorie onderscheidt vijf dimensies waarin een organisatie een bijdrage kan leveren aan het algemeen belang: Verwezenlijking van taken, samenhang, levenskwaliteit, moraal en economie.

Wij hebben ons moio.care systeem getest op deze afmetingen:

Het moio.care systeem richt zich op een van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren, zowel in Duitsland als in alle andere ontwikkelde landen:

De zorg voor onze oudsten.

Momenteel hebben 3,9 miljoen mensen in Duitsland zorg nodig. Dit cijfer zal tegen 2030 met meer dan 30% stijgen. De meeste mensen willen thuis verzorgd worden, het principe van “poliklinische zorg vóór de opname” is wettelijk vastgelegd en is ook financieel beter uitgerust in de Pflegestärkungsgesetz II (Care Strengthening Act II).

De vraag neemt toe, maar het gezinszorgpotentieel blijft constant. Dit resulteert in een bevoorradingskloof die niet kan worden gedicht door professionele dienstverleners in tijden van een tekort aan geschoolde werknemers. Momenteel zijn er 30.000 zorgplaatsen vrijgekomen. Er zijn 23 kandidaten* voor elke 100 vacatures.

Wie gaat het werk doen? Tot op de dag van vandaag kan niemand de vraag beantwoorden!

Het moio.care systeem begint op dit punt. We willen het verschil maken op het punt van zorg. Innovatief, efficiënt en genetwerkt.

Het moio.care systeem bewaakt de toestand van de patiënt en informeert het verplegend personeel via een app zodra er concrete behoefte is aan actie. Het informeert ALLE personen die de moio.app naar hun smartphone hebben gedownload en de bijbehorende code van de sensormodule hebben gescand.

Het maakt niet uit of het familie, vrienden, buren, buurtverpleegkundigen of verzorgers zijn, het maakt niet uit of het gaat om poliklinische, dag- of in-patiënten, het maakt niet uit of het gaat om verpleging, verzorging van ouderen of gehandicaptenzorg.

Op deze manier wordt voor elke patiënt een individueel verzorgingsnetwerk gecreëerd, waarin verschillende mensen naar behoefte hulp kunnen bieden. Deze transparantie leidt tot geheel nieuwe vormen van samenwerking en zeer flexibele vormen van arbeidsverdeling.

Zo kan de buurman bijvoorbeeld in een val de buurman oppakken, de kleinzoon kan de weggelopen grootvader verzamelen en de dochter of partner kan ’s nachts de herinrichting doen. Aangevuld door de professionele verpleegkundige dienst, die de basisverzorging en het ingrijpen overneemt wanneer niemand in het gezin kan helpen. De verpleegkundige zorg is verdeeld over meerdere schouders en de zorg voor ouderen kan gezamenlijk worden beheerd.

Tijdens de ontwikkeling van het moio.care systeem was het voor ons belangrijk dat alle betrokkenen van de toepassing profiteerden. Aan de ene kant verminderen we de last voor zorgverleners. Het moio.care systeem verdeelt de taak over een netwerk, en de functies ervan elimineren onnodige controletaken of routines. De belasting van het individu neemt af. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van de zorg toe, omdat de hulp precies op het moment dat het nodig is, kan worden verleend. Niet te vroeg en niet te laat. Met het moio.care systeem, bijvoorbeeld, worden onnodige verstoringen van de nachtrust geëlimineerd of geeft het elkaar meer bewegingsvrijheid.

Dit vermindert de stress voor alle deelnemers, verhoogt de kans op conflicten en verbetert de kwaliteit van leven.

Ja, wij vinden de toepassing van het moio.care systeem ethisch verantwoord, omdat het de belangen van alle betrokken partijen bevordert en het welzijn van de een niet in evenwicht brengt met het welzijn van de ander.  De ethische aspecten waren al een belangrijke factor in het technische basisconcept. Dit is vooral in drie aspecten te zien:

1) Het “warme contact” tussen mensen wordt niet vervangen door technologie, maar bevorderd. Door een breder ondersteunend netwerk wordt zelfs de veelheid aan sociale contacten versterkt, omdat er meer mensen bij de situatie betrokken zijn.

2) De sensoren van de moios bewaken permanent de toestand van de patiënt. Het is voor ons van groot belang dat de evaluatie-intelligentie op de sensormodule ligt. Alleen wanneer de moio een evenement registreert, wordt informatie naar de server gestuurd en van daaruit naar de ontvangers gestuurd. Op deze manier reduceren we de opgeslagen informatie tot de essentie, al het andere wordt vergeten.

3) De moio wordt onder de kleding gedragen, direct op de huid. Het is zo onopvallend, dat het van buitenaf niet te zien is. De drager is niet gestigmatiseerd!

We vinden het zelfs een morele imperatief.

Om mensen in een dure situatie zoals de behoefte aan langdurige zorg niet te belasten met extra hoge aanschafkosten, bieden wij het moio.care systeem voor thuis in een huurmodel. Wij rekenen hiervoor een maandelijkse huurprijs aan, die bijvoorbeeld kan worden gedekt door het ondersteuningsbudget, waarmee elke ontvanger van een langdurige-zorguitkering de maandelijkse betalingen kan doen.

Het huurmodel heeft het voordeel dat de moio na beëindiging van het contract naar ons teruggestuurd wordt om het voor de volgende klant voor te bereiden. Dit zorgt ervoor dat alle moio’s gedurende hun hele productleven gebruikt kunnen worden. Er worden geen onnodige wegwerpartikelen geproduceerd.

WINNAAR VAN DE ERNST & YOUNG PUBLIC VALUE AWARDS voor Start-ups 2018

Reacties van de jury

We zijn blij dat onze redenering de jury heeft overtuigd van de EY Public Value Award. In de competitie konden we ons doen gelden tegen 135 andere concurrenten en

Julie Linn Teigland, Managing Partner EY Germany, Switzerland en Austria, zegt:
“De starters in de competitie maken de wereld een beetje beter met hun ideeën. Ze vertrouwen niet alleen op innovatieve bedrijfsmodellen, maar ook op positieve effecten voor de maatschappij. Grote ondernemers hebben altijd gezegd dat ze verantwoordelijkheid nemen en ik ben blij dat deze waarden vandaag de dag weer belangrijker worden”.

CEO van EY Germany, zegt:
“Bedrijven maken deel uit van de maatschappij en worden ook voor een groot deel gezien door de waarde die zij bijdragen aan het algemeen belang. De op de prijs gepresenteerde bedrijfsmodellen bewijzen op indrukwekkende wijze dat jonge ondernemers met frisse ideeën hun sociale verantwoordelijkheid serieus nemen”.