• FAQ

De meest gestelde vragen en onze antwoorden m.b.t. onze TeleCare-oplossing, de intelligente verzorgingspleister moio.care: Wij hebben de ontvangen vragen in de volgende categorieën verdeeld, om u een beter overzicht te geven.

Zijn de app-meldingen niet storend tijdens de verzorging?

 • De verzorging zal door het gebruik van het moio.care-systeem anders zijn. Sommige routines komen te vervallen, andere worden door de informatie onderbroken.
  Al met al zijn wij ervan overtuigd, dat er door moio.care een betere verzorging kan worden geboden, omdat hulp precies daar wordt gegeven, waar het nodig is (aanleidingsgebaseerd) en dat deze tegelijkertijd de belasting voor de verzorger verlaagt, omdat veel onnodige routines achterwege kunnen blijven. De moio.care-app informeert alleen als er concreet gehandeld moet worden. Daardoor wordt de informatiehoeveelheid tot het hoognodige beperkt.

 

Vervangt moio de verzorger?

 • Nee! Het moio.care-systeem stelt betere informatie over de toestand van de patiënt beschikbaar. Daardoor kunnen onnodige controle- en routinewerkzaamheden worden verlaagd en komt er meer tijd vrij, bijvoorbeeld voor meer aandacht voor elkaar.
  Wij streven ernaar om door technische assistentie de verzorger te ondersteunen bij diens kerntaken, niet om de verzorger te vervangen.

 

Hoe zit het met huidvriendelijkheid, leidt het continu dragen van een pleister niet tot huidirritaties bij de patiënt?

 • Wij werken bij de ontwikkeling van de moio-pleisterzak samen met toonaangevende experts voor wondbedekkingen. Voor de pleisterzak worden hypoallergene, ademende materialen gebruikt, die geschikt zijn om langere tijd gedragen te worden. De huidzijde zal alleen puntsgewijze plakvlakken hebben, zodat ook bij herhaaldelijk vastplakken op dezelfde plek niet altijd dezelfde plekken op de huid worden belast.
  Desondanks kan een belasting van de huid niet worden vermeden. De huidverdraagzaamheid van iedere afzonderlijke patiënt moet in elk geval vooraf op een geschikte plek worden getest. Als bekend is, dat de huid onverdraagzaam is, moet worden afgezien van het gebruik.

 

De moio.care-pleisterzak moet maximaal een week op de huid worden gedragen. Hoe zit het met huidvriendelijkheid?

 • De pleisterzak wordt in samenwerking met experts op het gebied van wonden en pleisters ontwikkeld. Natuurlijk moet daarnaast in elk geval de huidverdraagzaamheid van de drager worden gecontroleerd.

 

Het persoonlijke en menselijke contact is van groot belang in de verzorging. Gaat dit contact niet verloren door het gebruik van technische hulpmiddelen?

 • Nee, integendeel. Wij streven ernaar, om door technische hulpmiddelen de werkzaamheden naast de verzorging te verminderen, bijvoorbeeld bij de documentatie. Daardoor ontstaat er meer tijd voor het warme contact met de patiënt.

 

Vaak worden verzorgingshulpmiddelen zoals horloges of kettingen door de patiënt als storend ervaren en voor een deel met veel moeite en kans op verwondingen verwijderd. Wat is anders bij de moio-verzorgingspleister?

 • Precies om deze reden hebben wij gekozen voor de speciale pleistervorm. Omdat de moio op de rug, onder de kleding wordt gedragen, is deze niet te zien. Door de dunne, zachte en flexibele vorm merkt de drager er nauwelijks iets van. Daardoor wordt de pleister ook niet als vreemd voorwerp waargenomen, en is er geen neiging om de pleister weer te verwijderen.
  Mocht de moio desondanks storend zijn, kan deze zonder kans op verwondingen worden verwijderd. Dat vonden wij belangrijk. Via de draagcontrole krijgen de verzorgers een melding, zodra de moio geen lichaamscontact meer heeft.

Wanneer ontvangt de zorgverlener een melding op de moio.care app?

 • Alle functies van het moio.care systeem kunnen individueel per gebruiker worden in- en uitgeschakeld en geconfigureerd. Ondernemers worden alleen op de hoogte gebracht van gebeurtenissen die zij vooraf hebben gedefinieerd.

Hoe vindt de gegevensoverdracht plaats?

 • De gegevens tussen de moio en de moio.care server worden verzonden via TCP/IP met 256 bit AES encryptie via het GSM mobiele telefoon netwerk. De moio maakt gebruik van alle beschikbare datanetwerken (Telekom, Vodafone, O2, E-Plus). De gegevens tussen de server moio.care en de app moio.care worden ook versleuteld via een internetverbinding verzonden. Of dit nu via een netwerkkabel, W-LAN of mobiele radio gebeurt, hangt af van de manier waarop uw computer, smartphone of tablet met het internet is verbonden.

 

Hoe ziet het eruit als u meerdere patiënten een patch draagt, worden ze dan allemaal in één app weergegeven?

 • Ja, als de maintainer de toegang tot meerdere moio’s heeft uitgelezen, wordt alle informatie duidelijk weergegeven in één app.

 

Zijn de patiënten niet permanent onder controle door de GPS lokalisatie functie?

 • Ja en nee. Ja, want tijdens de geofencing moet de positie van de drager steeds opnieuw worden gecontroleerd. Hiervoor schakelt de moio regelmatig zijn Bluetooth- en GPS-antennes in en bepaalt de actuele locatie. Nee, want de moio controleert de positie, maar slaat de gegevens niet op en verzendt ze niet zolang alles in orde is. Omdat er tijdens de normale werking geen locatiegegevens naar de moio.care server worden verzonden, kan er geen bewegingsprofiel worden aangemaakt. locatiegegevens worden alleen naar de moio.care server en van daaruit naar de moio.care app verzonden als de geofence is verlaten en er een alarmconditie optreedt. Dit is nodig om de persoon snel terug te vinden. De transmissie eindigt wanneer de geofence opnieuw is ingevoerd.

Hoeveel kost het moio.care systeem?

 • De moio.care Home voor de woning kost 59,95 EUR per maand plus een eenmalige setup fee van 25,00 EUR.
  Er is nog steeds geen definitieve prijsstelling voor het moio.care Pro systeem.

 

Wat gebeurt er als een apparaat uitvalt, wie neemt de kosten over?

 • In zowel het moio.care Home als het moio.care Pro worden de moios niet gekocht maar gehuurd door de klant. Als een moio defect is, vervangen we deze snel en eenvoudig door een nieuwe moio.
  Zolang het moio niet opzettelijk beschadigd is door onzorgvuldig gebruik, dragen wij de kosten voor de vervanging.

Wie beslist er over het gebruik van de patch als patiënten door hun dementie geen toestemming meer kunnen geven?

 • In het kader van onze zorgplicht vragen wij u tijdens het bestelproces met welke autorisatieverzorgers gebruik willen maken van het moio.care systeem. Dit kan zijn de geïnformeerde toestemming van de patiënt, rechtsbijstand, een gevolmachtigde of een uitspraak van de rechtbank. Bovendien wordt bij de configuratie van de afzonderlijke functies aangegeven aan welke wettelijke randvoorwaarden moet worden voldaan en waar de grens tussen regulier en oneigenlijk gebruik ligt. Als fabrikant kunnen en mogen wij niet controleren hoe het systeem uiteindelijk door klanten wordt gebruikt. De juridische toepassing is de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Bepaalt de toepassing van het vak niet het recht van vrij verkeer van de patiënt in de zin van artikel 2, lid 2, van de Basiswet?

 • Alle functies van het moio.care systeem zijn gericht op het bieden van meer zelfstandigheid, vrijheid en privacy aan verzorgers en verzorgers. Het moio.care systeem genereert informatie, maar beperkt de fysieke bewegingsvrijheid van de patiënt in het geheel niet. Zolang locatie-informatie wordt gebruikt om kennis te krijgen van de woonplaats, is het geen bewarende maatregel. Alleen als de patiënt herhaaldelijk en permanent, bijvoorbeeld door het personeel, met behulp van de locatie-informatie wordt verhinderd om het huis te verlaten, wordt de toepassing van het moio.care-systeem als een vrijheidsmaatregel aangemerkt.